Årsmötet 15 mars

Årsmötet den 15 mars är genomförd och även denna gång hanterades det digitalt. Tack kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att ni administrerade plattformen och även själva mötet. Ett samlat årsmötesprotokoll kommer inom kort när vi får det sammanställt

På gång i förbundet

Styrelsen har påbörjat ett projekt med att stärka dialogen mellan föreningarnas kvinnliga utövare för att på sikt öka samarbetet och gemenskapen. Första steget var att samla de aktiva under samma kommunikationskanal. Utöver det pågår det även diskussioner om hur Sverigeläger

Ny(gammal) styrelse 2021

Årsmötet gick av stapeln den 24:e mars.Det flöt på bra tack vare SB&Ks kansli. Den digitala mötesformen fungerar ganska bra. Inga förslag kom in från våra medlemsföreningar. Styrelsen hade två förslag, vilka klubbades igenom. Inte utan lite diskussion.Det ena var

Riktlinjerna förlängs

De riktlinjer som kom i oktober för träning har förlängts. Vad som gäller för er region kan ni läsa om på Folkhälsomyndighetens sida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/?fbclid=IwAR0SrsYwqjszj7KlN66h_NCBN1cwEIP3nif9eN-L61Koi5czaHBAJ7Brk5o

Nya riktlinjer i Covid-tider

Med de nya riktlinjer som kommit i olika delar i landet, vill vi uppmana till försiktighet. Använd sunt förnuft, distans och ansiktsmask när det behövs. Här kan ni läsa vad som gäller:Skånehttps://www.budokampsport.se/2020/10/27/skarpta-allmanna-rad-i-region-skane/ Uppsalahttps://www.budokampsport.se/2020/10/21/skarpta-restriktioner-i-region-uppsala-paverkar-aven-budo-och-kampsport/ Stockholm län, Västra Götalands län och Östergötlands