Årsmötet den 15 mars är genomförd och även denna gång hanterades det digitalt. Tack kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att ni administrerade plattformen och även själva mötet.

Ett samlat årsmötesprotokoll kommer inom kort när vi får det sammanställt genom Svenska Budo & Kampsportsförbundets system.

Årsstämman fastställde följande personer till styrelsen för verksamhetsåret 2022.

  • Ordförande Stefan Rehnström, Bujinkan Dojo Nynäshamn
  • Vice ordförande Christian Appelt, Bujinkan Seishin Dojo
  • Kassör Robin Norrman, Malmö Budoklubb
  • Sekreterare Ken Banh, Bujinkan Norrköping
  • Ledamot Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo
  • Ledamot Erik Ödlund, Bujinkan Dojo Sundsvall

Valberedning 2022

  • Ordförande Rikard Sundelius, Bujinkan Bushin Dojo
  • Ledamot Peter Carlsson, Malmö Budoklubb
  • Ledamot Vakant

Revisor 2022

  • Gustavo Rodriguez, Bujinkan Bushin Dojo

Årsmötet 15 mars
Märkt på: