Årsmötet 15 mars

Årsmötet den 15 mars är genomförd och även denna gång hanterades det digitalt. Tack kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att ni administrerade plattformen och även själva mötet. Ett samlat årsmötesprotokoll kommer inom kort när vi får det sammanställt

På gång i förbundet

Styrelsen har påbörjat ett projekt med att stärka dialogen mellan föreningarnas kvinnliga utövare för att på sikt öka samarbetet och gemenskapen. Första steget var att samla de aktiva under samma kommunikationskanal. Utöver det pågår det även diskussioner om hur Sverigeläger

John Karman, 5 dan

Nu i veckan fick Bujinkan Sverige en ny godan (5 Dan) då John Karman (till höger) från Göteborg klarade testet i Japan. Stort grattis John och bra jobbat! John tränar till vardags i Bujinkan Seishin Dojo i Göteborg. För mer