Läger som kommer hållas i Sverige hämtas från den öppna databasen Bujinkan Seminar Database som drivs av Mats Hjelm. För att lägga upp läger i datasen behövs ett konto i den tjänsten. Alla frågor om tjänsten, databasen och dess innehåll besvaras av Mats Hjelm.

RSS-fel: WP HTTP Error: cURL error 28: Connection timed out after 10009 milliseconds