Svenska Budo & Kampsportsförbundet har nu skickat ut kallelse till samtliga stämmor för underförbunden. För vår del innebär det att årsstämman 2023 hålls den 25 mars på World Trade Center i Stockholm. Tidpunkten för det är kl 10.00.

Fullmaktsgranskning 
Alla medlemsföreningar är välkomna att närvara på årsmötet. Rösträtt har ombud för föreningar som finns med i röstlängden och som genomför fullmaktsgranskning i tid. Fullmaktsgranskningen sker enligt tider i kallelsen.

https://www.budokampsport.se/2023/02/23/kallelse-till-forbundsstammor-2023/

Kallelse till förbundsstämma 2023