Den 25:e mars hölls årsstämmor för både SB&K och SBF.

Både mötena flöt på bra, utan några speciella diskussioner.
SB&Ks möte fick besök av RF’s ordförande som berättade om vad som händer inom RF. Kempo blev ett eget underförbund.

Sedan igår har SBF vi en ny styrelse.
Vi tackar de som lämnade och välkomnar de som är nya.

Till ordförande valdes Alexander Lejder.
Dessa personer valdes som ledamöter: Robin Norrman, Erik Ödlund samt Sofia Wijkström

I övrigt ganska odramatiska årsmöten för SB&K och SBF.

Årsmöten avklarade
Märkt på: