Styrelsen har påbörjat ett projekt med att stärka dialogen mellan föreningarnas kvinnliga utövare för att på sikt öka samarbetet och gemenskapen. Första steget var att samla de aktiva under samma kommunikationskanal.

Utöver det pågår det även diskussioner om hur Sverigeläger för kommande år ska kunna genomföras fysiskt under säkra former. Styrelsen utreder frågan vidare under året då det känns osäkert att planera in något för 2021 och istället läggas större fokus på ett större läger 2022.

På gång i förbundet