Årsmötet gick av stapeln den 24:e mars.
Det flöt på bra tack vare SB&Ks kansli. Den digitala mötesformen fungerar ganska bra.

Inga förslag kom in från våra medlemsföreningar. Styrelsen hade två förslag, vilka klubbades igenom. Inte utan lite diskussion.
Det ena var återbetalning av medlemsavgiften, så det ska komma våra klubbar tillgodo under året.
Det andra var stadgarna, som var med förra året också. SB&Ks styrelse har det slutliga tyckandet om våra stadgar.

Styrelsen ser ut som följande:
– Ordförande Stefan Rehnström, Bujinkan Dojo Nynäshamn
– Vice ordförande Christian Appelt, Bujinkan Seishin Dojo
– Kassör Robin Norrman, Malmö Budoklubb
– Sekreterare Urban Grundström, Bujinkan Tetsu Dojo
– Ledamot Ulrika Kerstinsdotter, Bujinkan Dojo Göteborg
– Ledamot Ken Banh, Bujinkan Dojo Norrköping
– Suppleant William Ustav, Bujinkan Hirameki Dojo
– Suppleant Erik Ödlund, Bujinkan Dojo Sundsvall

Valberedningen:
– Ordförande Rikard Sundelius, Bujinkan Bushin Dojo
– Ledamot Peter Carlsson, Malmö Budoklubb
– Ledamot Vakant

Revisor:
Richard Maier Bujinkan Hirameki Dojo

Årsmötesprotokoll ligger här.

Ny(gammal) styrelse 2021
Märkt på: