Den 25 mars 2023 kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundet att anordna årsstämman fysiskt på plats, för första gången på tre år. Varje underförbund kommer inom kort att få en förfrågan ifall samma procedur ska följas eller ifall det ska skötas digitalt. I samband med utskicket informerades det även om viktiga datum för föreningar.

  • 31 januari 2023
    Sista datum för föreningars medlemsrapportering och betalning till SB&K för att äga rösträtt på stämman.

Hela utskicket hittar ni på Svenska Budo & Kampsportsförbundets hemsida:

Viktiga datum för föreningar