Träningen sker under kontrollerade former med erfarna instruktörer. Alla moment tränas inledningsvis i ett lugnt och försiktigt tempo. Eftersom vi inte har några tävlingar kan intensiteten ökas efter var och ens förutsättningar.

Att kunna träna tillsammans och hjälpa varandra leder till en öppen och trevlig kamratskap i träningslokalen.

_MG_8820

Våra grunder kommer från nio stridskonstskolor, som i stora drag liknar ursprungen till andra japanska arter som Jujutsu och Aikido, men Bujinkan har inte moderniserats utan alla träningsmomenten i japansk kampkonst finns kvar. Det gör att träningen inom Bujinkan är mycket allsidig och varierad. Det finns en unik rikedom på tekniker och kunskap. Samtidigt får du förbättrad styrka, smidighet och koordination under trevliga former. De olika momenten som tränas är:

Sparkar, slag och blockeringar:

Det finns en stor mängd slag och sparkar. Gemensamt är strävan att generera kraft utan alltför mycket anspänning, eftersom det är ineffektivt och energikrävande. Istället för att ändra slag- och sparkträningen för att passa sparring och tävling har Bujinkan behållit det japanska ursprunget. Det är därmed möjligt att ha samma rörelsemetodik i alla träningsmoment – man behöver inte röra sig på ett annat sätt bara för att man ska slå.

Grepp och kast:

Du kan inom Bujinkan hitta i stort sett alla grepp och kast som förekommer i andra arter – och några till. Grepp och kast är en viktig del av flera av skolorna, eftersom det ger möjlighet att hantera en farlig motståndare när man inte vill, eller kan, använda sina vapen. I träningen ingår att manipulera motståndarens balans, utan att det märks, så att hans försök att göra motstånd inte påverkar stridens utfall.

Lås, strypningar och frigöringar:

Precis som när det gäller grepp och kast handlar dessa tekniker framförallt om obeväpnad kamp. Att kunna låsa en motståndare, med eller utan smärta, är ett sätt att avsluta kampen och undvika skador. Samtidigt gäller det att kunna ta sig ur grepp och låsningar när de används mot en själv, för att därifrån lägga till en lämplig kontring.

Vapenträning:

_MG_9133Vi tränar de klassiska japanska vapnen. Vanligast förekommande är svärd (Bokken/Katana), kort stav (Hanbô), lång stav (Bô), kniv och rep. Men det finns många fler. Vissa år är något vapen tema för träningen i Japan och då präglar det även träningen här hemma.

Falltekniker:

Inom Bujinkan finns det en uppsjö av fall och rullningar. Genom att lära sig falla kan man träna på ett säkert sätt och dessutom klara sig bra i vardagen om oturen är framme. Fallen i Bujinkan fungerar även på hårda underlag.

Observera att även om det finns ett stort utbyte mellan många Bujinkan-klubbar i Sverige så har varje klubb sin egen relation till mästarna i Japan. Det gör att det finns skillnader mellan klubbarna när det gäller träningens upplägg och hur teknikerna utförs. Detta är en av artens styrkor, men det betyder också att du måste besöka klubbarna på din ort och helst provträna för att kunna bilda dig en god uppfattning.

Hittar du en träning som passar dig så erbjuder japansk budo en unik personlig utveckling för den uthållige utövaren.