Årsmötet 15 mars

Årsmötet den 15 mars är genomförd och även denna gång hanterades det digitalt. Tack kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet för att ni administrerade plattformen och även själva mötet. Ett samlat årsmötesprotokoll kommer inom kort när vi får det sammanställt