I år är årsmötet tillbaka i World Trade Center, vid Centralen i Stockholm.
Alla är välkomna att delta.

För att kunna rösta, så behöver ni ha med en fullmakt från klubben, samt att föreningen betalat sina avgifter innan den sista januari.

Årstämma 2020
Plats: World Trade Center
Datum: 21:a mars 2010
Tid: 10:00

Dokumenten för mötet hittar du här.

Årsstämma 2020
Märkt på: