Valberedningen presenterar sitt förslag till förbundsstyrelse 2020 nedan

Inför årets förbundsstämma, så har en ledamot och en suppleant meddelat att de tackar nej till omval. Då den kvarvarande suppleanten nu blir ledamot, så kommer det in nytt blod i styrelsen.
Enligt våra stadgar, så väljs man direkt till de poster listade nedan.

Förslaget ser ut som följande:

Ordförande
Peter Jonsson, valdes på två år på stämman 2019

Vice Ordförande
William Ustav,

Kassör
Robin Norrman, omval på två år

Sekreterare
Urban Grundström, åter igen som sekreterare

Ledamöter
Ulrika Kerstinsdotter
Stefan Rehnström, omval

Suppleanter
Thor Dahl, nyval
Vakant