Ny klubb i Stockholm

Den 2:a september öppnar Bujinkan Bushin Dojo dörrarna i Stockholm. Initiativtagarna till detta är Rikard Sundelius och Björn Åslund. Dessa herrar är gamla i gemet och började sin bana inom Bujinkan på 80-talet. Dom kommer hålla till i Svea Budocenter