Helgen den 2-3 juni genomfördes Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger 2018 där Daniel Bodin (Norrköping), Jim Berglund (Stockholm) och Peter Carlsson (Malmö) turades om att visa tekniker från Kukishin Ryu. Det var en varm sommardag med många deltagare under lördagen samt tappra själar som tog sig igenom söndagen. Lägret blev väldigt uppskattat och det var en härlig träningsstämning hela helgen. Stort tack till instruktörerna, Bujinkan Dojo Göteborg som organiserade lägret samt alla deltagare som reste långvägar för att närvara.

Gruppfoto innan söndagsträningen

Peter Carlsson från Malmö visar tekniker från Kukishin Ryu Dakentaijutsu

Jim Berglund från Stockholm undervisar tekniker från Kukishin Ryu Dakentaijutsu

Daniel Bodin från Norrköping går igenom tekniker från Kukishin Ryu Bojutsu

I samband med Sverigelägret fick även huvudinstruktören för Bujinkan Dojo Göteborg, Peter Jonsson, titeln Dai Shihan från stormästare Hatsumi Masaaki i Japan. Rickard Sundelius från Stockholm, som nyligen varit i Japan, fick ansvaret att lämna över diplomet. Vi säger ett stort grattis till Peter!

Sverigeläger 2018 och ny svensk Dai Shihan