Tre svenska judans har avancerat ytterligare. Peter Carlsson (Malmö Taijutsuklubb), Jörgen Heide (Malmö Taijutsuklubb) och Tomas Andersson (Kasuga dojo) har erhållit graderna Jûdan Kagyo Happo Biken, Jûdan Suigyo Happo Biken respektive Jûdan Chigyo Happo Biken.
Alla tre har tränat i Bujinkan i mer än 20 år vardera och bekräftar att Sverige har ett gott anseende i Japan och av Sôke Hatsumi.
Vanligtvis säger man om dessa grader att det är dangrader för att förenkla det lite mer. Jûdan, 10 Dan, är den högsta graden inom Bujinkan, men sedan kan alltså personer som visat på ytterligare skicklighet och hängivelse ges erkännande genom ytterligare grader enligt följande

10 Dan Jord, Jûdan Chigyo Happo Biken (11 Dan)
10 Dan Vatten, Jûdan Suigyo Happo Biken (12 Dan)
10 Dan Eld, Jûdan Kagyo Happo Biken (13 Dan)
10 Dan Vind, jûdan Fugyo Happo Biken (14 Dan)
10 Dan Tomhet, Jûdan Kugyo Happo Biken (15 Dan)

Bujinkan i Sverige gratulerar!

Svenska Judan erkänns ytterligare
Taggar: