Svenska Bujinkan-förbundet har bildats! På årsstämman för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, den 21 mars kl 15.10, gick motionen igenom om ny organisationsstruktur. Samtidigt godkändes även Svenska Bujinkan-förbundet som underförbund i den nya organisationsstrukturen, tillsammans med 15 andra underförbund.
Den nya organisationen gav utrymme för alla tidigare sektioner och kommittéer med erkända ”idrotter” att bilda egna underförbund under en gemensam paraplyorganisation.
Den tidigare organisationen Bujinkan Sweden som upplöstes för några år sedan för att låta engagemanget för Bujinkan nationellt i Sverige att fokusera på att just se till att Bujinkan fick en mer suverän ställning i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, ser sig nu ha lyckats med detta.
Flera personer i Bujinkan i Sverige har stått till förfogande för att kunna skapa dessa förutsättningar. Innan årsstämman hölls ett konstituerande möte för bildandet av Svenska Bujinkan-Förbundet under förutsättning att motionen om organisationsförändring gick igenom. En enhällig stämma godkände motionen och där med skapades det historia för Bujinkan i Sverige. Christian Appelt tidigare ordförande i Bujinkan och Taijutsukommittéen föreslog Jim Berglund till orförande i det nya underförbundet.

Följande styrelse för Svenska Bujinkan-Förbundet valdes:
Jim Berglund, ordförande
Christian Appelt, sekreterare
Peter Carlsson, kassör
Urban Grundström, ledamot
Mats Hjelm, ledamot
Lena Strandh, ledamot

Valberedningen:
Petter Swedin, ordförande

Den nya styrelsen har mycket att ta tag i, bl a en ny hemsida, samt att vidare kommunisera detaljerna kring oranisationen till det nya förbundets medlemmar.

Svenska Bujinkan-Förbundet
Taggar: