Med de nya riktlinjer som kommit i olika delar i landet, vill vi uppmana till försiktighet. Använd sunt förnuft, distans och ansiktsmask när det behövs.


Här kan ni läsa vad som gäller:
Skåne
https://www.budokampsport.se/2020/10/27/skarpta-allmanna-rad-i-region-skane/

Uppsala
https://www.budokampsport.se/2020/10/21/skarpta-restriktioner-i-region-uppsala-paverkar-aven-budo-och-kampsport/

Stockholm län, Västra Götalands län och Östergötlands län
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/

Nya riktlinjer i Covid-tider
Taggar: