Vi gratulerar med stort nöje Magnus Andersson och Christian Matti, från Bujinkan Sanshi Dojo.

Via ombud blev dom graderade av Stormästaren i Japan.
Magnus fick 10 Dan och Christian fick 9 Dan.
Bra kämpat!

Dessa pojkar driver dojo i Kungsbacka söder om Göteborg.

På bilden ser från vänster: Christian Appelt, Christian Matti, Magnus Andersson och Robert Gabrielsson.

Här hittar ni mer om dojon i Kungsbacka:

https://www.facebook.com/SanshiBudoKampcenter/
http://www.sanshi.se

Nya grader I Kungsbacka
Taggar: