Bujinkan.se har fått ett nytt upplägg och utseende. Efter förfrågningar och diskussioner i samband med de två senast årsmötena har fokus riktats mer mot information om vad Bujinkan Budo Taijutsu är och var man kan träna.
Den nya strukturen har skapats utifrån en önskan om att dela in informationen i vad Bujinkan Budo Taijutsu är, information om klubbar, samt Bujinkan Sweden Shidoshi-kai.

På samma sätt som tidigare har diskussionsforumet fått en underordnad betydelse när det gäller ingången till webplatsen. Forumet har en central funktion när det gäller klubbars möjlighet att informera om seminarier och läger, samtidigt som det utgör en kanal för kommunikation mellan medlemmar i Bujinkan i Sverige, samt ge svar på frågor från intresserade.

Styrelsen för Bujinkan Sweden Shidoshi-kai som drivit detta initiativ har haft som mål att lyfta fram information om Bujinkan i Sverige, samt förbättra den gemensamma kommunikationskanal som det utgör.

Nya Bujinkan.se
Taggar: