Dags att betala in medlemsavgiften och försäkring.
Vid det här läget hoppas jag att ni fått inbetalningskort från SBKF.

Sista januari är sista dagen att det ska vara betalt. Med bankdagar och allt annat som kan fördröja, vänta inte till i sista sekunden.
I år får ni 2 inbetalningskort, medlemsuppgift och försäkring uppdelade. Allt enligt beslut på förra årsmötet för SBKF.

Glöm inte att redovisa medlemmarna som vanligt!

Glöm inte heller att skicka med det senaste årsmötesprotokollet för er förening!

Ni ska också fått inbetalning för ert distriktsföbundet.

31:a januari är sista datum för dom också. Där är det en årsavgift per klubb.

Fråga om ni är osäkra på nåt gällande dessa avgifter.

Med vänlig hälsning,
Ordförande

Medlemsavgifter och försäkringavgifter 2015
Taggar: