I helgen var det i Stockholm ett mycket inspirerande läger av vännerna Elias Kryzwacki (Norge), Rikard Sundelius (Sverige) och Michael Schjerling (Danmark), ”the three amigos”. Som många andra som tränat i Bujinkan länge, går deras vänskap även den långt tillbaka, från vistelser i Japan till otaliga TaiKai med vår stormästare runt om i världen.

Detta var det första lägret arrangerat av vårt nystartade förbund Svenska Bujinkaförbundet. Totalt 32 personer deltog under lägret.
Första dagens träning startade med en uppvärmning i sann bujinkan-anda, förflyttningar och spänstövningar.

Det var ett skönt flöde mellan tekniker och koncept som instruerades, en samstämmighet från instruktörerna som kändes mycket naturlig.
Kamae, distans, kapacitet var något som utmärkte helgens focus, och glöm inte att böja på knäna förmedlades på olika sätt från alla tre.

Lägret avslutades med att deltagarna fick önska sig vad som skulle instrueras, samt att många fick visa upp vad dom tagit till sig under helgens träning.

Efter träningen på lägrets första dag, hölls Svenska Bujinkanförbundets årsmöte. Följande personer valdes att representera förbundet i styrelsen:

  • Jim Berglund, ordförande
  • Peter Jonsson, vice ordförande
  • Peter Carlsson, kassör
  • Rikard Sundelius, sekreterare
  • Urban Grundström, ledamot
  • Christian Appelt, ledamot
  • Mats Hjelm, suppleant
  • Per Morell, suppleant

Till ordförande i valberedningen valdes Paul Waserbrot, jämte ledamöterna Lena Strandh och Mats Carlsson.

Inspirerande läger med tre Amigos och årsmöte SBF