Hej! Det har kommit till vår kännedom att det säljs/produceras icke officiella Bujinkan-material som inte kommer direkt från Bujinkan Honbu Dojo i Japan. I detta fall handlar det om patcher (kyu, dan och godan) och stjärnor för grader samt att trycka upp egna diplom för officiella grader. Vi på förbundet vill därmed informera våra medlemmar att hålla ett extra öga samt att själva vara försiktiga så man inte råkar köpa dessa och sedan hamnar i konflikt med Honbu Dojo i Japan.

Ifall ni är osäkra, vänd er till er närmsta daishihan eller shihan för mer information.

Gällande Bujinkan-material som inte kommer från Japan