Då var det dags att sätta in 2017 år medlemsavgift.
Se till att få in dom innan den 31:a januari.

Ni borde ha fått utskicket med tre avier vid det här laget.

Ni hjälper Bujinkanförbundet och ni har rösträtt på årstämmorna för Bujinkanförbundet och Budo & Kampsportsförbundet.

 avg2017
Årsavgifter 2017