Malin Edström 5 dan

Vi grattulerar Malin Edström som klarade go-dan-testet (5 dan) den 2 maj i år. Ytterligare en kvinlig shidoshi i Sverige. Den 2 maj i år klarade Malin Edström från Bujinkan Tetsu Dojo go-dan-tested under en träningsresa i Japan. Detta gör

Svenska Bujinkan-Förbundet

Svenska Bujinkan-förbundet har bildats! På årsstämman för Svenska Budo & Kampsportsförbundet, den 21 mars kl 15.10, gick motionen igenom om ny organisationsstruktur. Samtidigt godkändes även Svenska Bujinkan-förbundet som underförbund i den nya organisationsstrukturen, tillsammans med 15 andra underförbund. Den nya

Buyukai 2008

Ett lyckat läger med något decimerat antal instruktörer. Drygt 50 deltagare mötte upp under helgen, vid det första Buyukai som anordnats i Sverige. Tanken med Buyukai är att varje år samla så många ju-dan (10 dan) instruktörer från Sverige som

Svenska Judan erkänns ytterligare

Tre svenska judans har avancerat ytterligare. Peter Carlsson (Malmö Taijutsuklubb), Jörgen Heide (Malmö Taijutsuklubb) och Tomas Andersson (Kasuga dojo) har erhållit graderna Jûdan Kagyo Happo Biken, Jûdan Suigyo Happo Biken respektive Jûdan Chigyo Happo Biken. Alla tre har tränat i