Nu är datumet spikat och Svenska Bujinkanförbundets Sverigeläger kommer att anordnas i Nynäshamn den 30-31 mars. Bujinkan Nynäshamn står som värdar för årets evenemang så se till att boka in det datumet. Mer information kommer att dyka upp löpande så håll gärna koll. Det kommer att vara tre teman för lägret: Kihon (basic), Bo-shuriken och Muto dori.

Instruktörer: Samtliga registrerade dojos i Sverige ges möjlighet att representeras med en instruktör lägst Shidoshi (5 dan). Inbjudan skickas ut mailledes för föranmälan av instruktörer till respektive dojo. Därefter anmäler de dojos som vill/kan representera till angiven mailadress.

Datum: 30-31 mars 2019 (med förträning på kvällen den 29:e mars)

Tider och avgifter: Mer information kommer senare.

 

Sverigeläger 2019 – 30-31 mars i Nynäshamn